İcap Nedir?

Gerek, gereklik, ister, lüzum
Örnek: Nezaket icabı bu cevaptan memnun görünmesi lazımdı. R. N. GüntekinOlumlama.Yazılı veya sözlü bir sözleşmenin bağıtlanabilmesi için karşı tarafa yapılması gerekli ilk irade bildirimi.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
İcap ettirmek
İcapçı
Nöbet
İcapçılık
İcar
Kira
İcat
İcatçı
İcatçılık
İcazet